Neem contact op via
+316 51 85 40 05

De Praktijk

Op deze pagina vind u informatie over de praktijk, ons werkgebied, samenwerkingen en onze specialisaties

Even voorstellen

Even voorstellen: Mijn naam is Miriam Hop. Ik heb mijn diploma ergotherapie in 2007 behaald. Sindsdien heb ik op veel verschillende werkplekken gewerkt, waarin ik ervaring heb opgedaan in het werken met volwassenen en ouderen.

Ik heb o.a. met veel plezier bij Stichting Sint Jacob te Haarlem gewerkt, hier behandelde en adviseerde ik zowel intern, op de afdelingen neurologie en orthopedie als extern; eerste lijn en in een zorgcentrum met dementerende ouderen. Bij Sint Jacob maakt de ergotherapeut deel uit van het multidisciplinaire behandelteam. ​​

Momenteel ben ik werkzaam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Hier behandel en adviseer ik zowel klinisch, op de afdelingen neurologie, interne, orthopedie, hart, chirurgie, IC als poliklinisch. Het betreft o.a. de doelgroepen; CVA, MS en ziekte van Parkinson. Daarnaast geef ik klinische lessen op verschillende afdelingen.

Toch wilde ik in de loop van de tijd meer. Ik heb ervoor gekozen een eigen praktijk te starten. De reden hiervoor is dat ik merkte dat ik veel waarde hecht aan het maken van eigen keuzes, zowel beleidsmatig als met betrekking tot de invulling en uitvoering van het vak ergotherapie.

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van de ziekte van Parkinson. En daarbij ook aangesloten bij ParkinsonNet. Zie verder specialisatie. Ik heb in de afgelopen jaren nog meer cursussen en workshops gevolgd, want ik vind het belangrijk om mijn kennis up-to-date te houden. Ik ben ook te vinden op LinkedIn.

Als ergotherapeut sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder het nummer: 39908383990. ​Ook sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 54049180.​

Werkgebied

Ergotherapie Miriam Hop is een eerste lijns ergotherapie praktijk, mijn werkgebied beslaat Regio Zuid Kennemerland. Het strekt zich uit van gemeente Bloemendaal, gemeente Haarlem tot gemeente Velsen.

De steden in onderstaande kaart vallen binnen het werkgebied van Ergotherapie Miriam Hop. U kan altijd contact opnemen bij twijfel of ik ook bij u aan huis kan komen. Telefonisch op 0651854005 of via email info@ergotherapiesantpoort.nl

Specialisaties & kwaliteiten

Door actieve bijscholing en extra ervaring met bepaalde doelgroepen ben ik gespecialiseerd in:

  • - Ziekte van Parkinson
  • - COPD
  • - CVA

Ziekte van Parkinson

Mede door mijn afstudeerproject in de tijd van mijn studie; Parkinson en werk. Is mijn interesse naar de ziekte van Parkinson gegroeid. In 2011 ben ik aangesloten bij ParkinsonNet. Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

Per regio is een team van zorgverleners gevormd, die hierbij nauw samen werken: ergotherapeuten maar ook fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, neurologen en parkinsonverpleegkundigen. Dat komt de behandeling ten goede. Daarnaast helpen zij elkaar op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en werken zij samen aan een kwalitatief goede behandeling.

Lees meer op parkinson.net

COPD

Ergotherapeuten worden steeds vaker betrokken bij de begeleiding van mensen met COPD. Dit betreft zowel het praktisch aanpassen aan de verminderde fysieke mogelijkheden alsmede het beïnvloeden van het gedrag.

Denk dan bijvoorbeeld aan; “Tijdens het douchen word ik zo benauwd en moe, ik kan me amper aankleden” “Halverwege de dag is mijn accu al leeg!” “Sinds ik zuurstof gebruik kan ik helemaal niet meer uit de voeten”

Wilt u voorbeelden uit de praktijk lezen over wat ergotherapie kan betekenen klik dan hier.

CVA

Een veel voorkomende oorzaak van hersenletsel is een beroerte. Dit wordt ook wel CVA genoemd: Cerebro Vasculair Accident. Dat betekent: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen.

Een neurologische aandoening kan ingrijpende gevolgen hebben voor de patiënt en zijn familie op het dagelijks functioneren. Vaak uiten deze klachten zich in motorische problemen zoals een verminderde balans, moeilijker kunnen lopen of een verminderde arm/ hand functie.

De ergotherapeut onderzoekt wat de gevolgen van uw aandoening zijn in uw dagelijks leven. Er kunnen lichamelijke klachten zijn dan richten wij ons op de arm-handfunctie en/of onzichtbare gevolgen zoals veranderingen in het denkproces en vermoeidheid.

Vaak beperkt de aandoening zich niet tot één domein van het functioneren maar komen er verschillende functiestoornissen bij kijken. Hierom is vaak een multidisciplinaire aanpak essentieel. Om uw behandeling zo goed mogelijk af te kunnen stemmen heb ik intensief contact met onder andere logopedisten, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, neurologen, neurologie verpleegkundigen en psychologen. De kennis van deze therapeuten wordt continu up to date gehouden door middel van bijscholingen en het bijwonen van congressen.

Lees meer

Klachten na covid-19

Sommige mensen houden na Corona (ernstige) klachten of beperkingen. Soms zijn deze klachten direct zichtbaar, zoals verlies van kracht of longproblemen. Andere klachten zijn niet direct zichtbaar, zoals vermoeidheid of geheugen- en concentratieproblemen. Als u merkt dat het oppakken van uw dagelijkse activiteiten lastig is, dan kan ergotherapie u hierbij begeleiden. Als u bijvoorbeeld niet goed in staat bent om uw boodschappen te doen, of om weer deel te nemen aan het verkeer of wanneer werkhervatting tegenvalt, dan kan ergotherapie voor u belangrijk zijn.

U kan denken aan de volgende klachten:

- Vermoeidheid
- Prikkelverwerking
- Geheugenproblematiek
- Cognitieve klachten
- Psychische klachten
- Fysieke klachten

Samenwerkingen

Buurtzorg

Ik ben aangesloten bij de volgende Buurtzorg Plus teams:

Buurtzorg Plus team Haarlem Noord en Buurtzorg plus team Bloemendaal. ​

Om de kwaliteit van uw leven te handhaven of te bevorderen levert het Buurtzorg Plus team een bijdrage. Het doel is dat u zo veilig, zelfstandig en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Bekijk hier de Flyer van Buurtzorg Plus Haarlem Noord.

Lees meer

​Het team kan u begeleiden met alle activiteiten in en rondom het huis. Zoals hulp bij wassen/ aankleden, uitvoeren van huishoudelijk werk, zelfstandig verplaatsen/ wandelen en bij hobby’s of werkzaamheden. Trainen, adviseren, hulpmiddelen en voorzieningen gaan in samenspraak met u. U houdt de regie!


Fysiotherapie Santpoort-Zuid

Middels ParkinsonNet is er in de regio een goede samenwerking met fysiotherapeuten, dietisten, logopedisten, neurologen en parkinsonverpleegkundigen. Te vinden via de Parkinson zorgzoeker. Daarnaast is er een nauw samenwerkinsgverband met Fysiotherapie Santpoort Zuid die ook in Medisch Centrum Spoor Zuid is gevestigd.

Binnenkort is hier ook meer te lezen over de gezamenlijke projecten van Fysiotherapie Santpoort Zuid en Ergotherapie Miriam Hop.

Lees meer

​Voor onder anderen onderstaande specialisaties kun je bij hen terecht:

- Manuele Therapie volgens methode Jaap Marsman
- Kinesio Taping (lid KinesioTaping Association)
- Graded Activity: een gedragsmatige behandelmethode voor mensen met chronische (pijn) klachten

​Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in ouderenzorg en werken zij met een groep mensen met een licht verstandelijke beperking.​