Neem contact op via
+316 51 85 40 05

Client

Op deze pagina vind u informatie over wat wij doen, wat u kunt verwachten en voorbeelden van behandelingen.

Wat is ergotherapie

De ergotherapeut maakt een handelingsplan of programma altijd in overleg met u. De ergotherapeut kan iemand een activiteit opnieuw aanleren of op een andere manier leren uitvoeren, eventueel met behulp van hulpmiddelen en aanpassingen. Hierbij worden de betrokkenen uit de leefomgeving van de hulpvrager actief betrokken. Ook geef ik advies over mogelijke aanpassingen die noodzakelijk kunnen zijn voor thuis, op het werk en in openbare gebouwen.

Voor wie is Ergotherapie?
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die als gevolg van een ziekte, trauma of handicap de handelingen in het dagelijks leven niet meer naar wens kunnen uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van deze dagelijkse activiteiten/bezigheden.

Ergotherapie helpt mensen met problemen of beperkingen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De ergotherapeut gaat uit van de mogelijkheden en de wensen van de hulpvrager. ​

Het dagelijks functioneren wordt in de ergotherapie onderverdeeld in handelingsgebieden: ​

- Zelfredzaamheid (Problemen met wassen, aankleden, eten, haren kammen, toilet bezoek),
- Productiviteit (Problemen met werken,koken, stofzuigen, schrijven, huishouden),
- Vrije tijd (Problemen met hobby’s, sporten, tuinieren, handvaardigheid),
- Verplaatsen/vervoer (Problemen met lopen, staan, gebruik van openbaar vervoer, auto rijden, gebruik van loophulpmiddelen of rolstoel, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed etc.) en
- Overig Ouderdomsproblematiek (Geheugenproblemen, moeite met het indelen van de dag, moeite met het plannen van activiteiten of planmatig uitvoeren van activiteiten, beperkte energie waardoor moeite met uitvoer van handelingen etc.) ​

Wat kunt u verwachten

Er bestaat geen ‘standaard’ ergotherapeutische behandeling van cliënten. Elke cliënt heeft zijn eigen specifieke aandoening/ ziekte en eigen behoeftes / wensen. Daarom zal de ergotherapeut zijn activiteiten, leersituaties en begeleidingsstijl steeds doordacht moeten organiseren in functie van de wensen en behoeftes van die ene cliënt. De gekozen activiteiten kunnen zowel creatief zijn als professioneel of spelelementen bevatten, of kunnen gaan om gewone activiteiten van het dagelijks leven zoals wassen, kleden, koken, arbeid en hobby’s.

Aanmelding

Via de huisarts of specialist heeft u een verwijzing gekregen. Vervolgens maken wij telefonisch een afspraak wanneer ik bij u kan komen voor een intake gesprek.

Sinds januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk. Hierdoor kunt u bij mij terecht zonder een verwijzing. Middels de directe toegankelijkheid is het eerste bezoek een screening met vragen over uw algemene gezondheid. Daarna zal ik met u bespreken of uw vraag in aanmerking komt voor ergotherapie of dat een bezoek aan de huisarts wenselijk is.

Intake

Tijdens onze eerste afspraak wordt uw vraag voor ergotherapie doorgenomen. De belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten op de gebieden van zelfredzaamheid, productiviteit en vrije tijd worden besproken en samen met u in kaart gebracht. Aan de hand hiervan stel ik een programma voor u op.

Behandeling / Advies

Het kan dus zijn dat de ergotherapeut één keer per week komt om handelingen te trainen of dat u af en toe een afspraak maakt. Bijvoorbeeld wanneer een instantie bij u thuis komt om een juiste voorziening met u door te spreken en/of uit te proberen. De ergotherapeut kan iemand een activiteit opnieuw aanleren of op een andere manier leren uitvoeren, eventueel met behulp van hulpmiddelen en aanpassingen. Hierbij worden de betrokkenen uit de leefomgeving van de hulpvrager actief betrokken.

Ook geef ik advies over mogelijke aanpassingen die noodzakelijk kunnen zijn voor thuis, op het werk en in openbare gebouwen. Wanneer aanvragen betreft voorzieningen of hulpmiddelen zijn afgehandeld en/of uw programma is afgewerkt, eindigt de ergotherapie.

Enkele voorbeelden kunt u vinden onder de rubriek ‘Voorbeelden’.

Voorbeelden

CVA

Een vrouw van 65 jaar, krijgt een beroerte en raakt halfzijdig verlamd. Het lopen gaat moeizaam. Mevrouw heeft voor een half jaar geleden revalidatie gehad. Deze mevrouw komt bij de huisarts en geeft aan dat ze zo moe is en dat het doen van het huishouden haar niet meer zo goed lukt. Deze mevrouw wordt aangemeld bij de ergotherapeut.

Na inventarisatie van de problemen komt naar voren, dat deze mevrouw neuropsychologische funktiestoornissen heeft. De ergotherapeut komt hier achter door haar een praktische dagelijkse terugkerende activiteit te laten doen. Vervolgens wordt nader ingaan op de NPF-stoornissen. De ergotherapeut zal mevrouw inzicht geven in haar beperkingen en haar leren omgaan met de mogelijkheden die ze nog wel heeft.

Ook is het niet denkbeeldig dat mevrouw met het doen van éénhandige activiteiten problemen heeft in het huishouden, bij wassen en aankleden of het uitoefenen van haar hobby’s. Soms kan het zo zijn dat de arm-/handfunctie nog iets verbeterd zou kunnen worden, zodat er handfunctietraining kan plaatsvinden. Mochten er nog voorzieningen noodzakelijk zijn, dan kan de ergotherapeut hierin adviseren, begeleidt u in de aanvraag en doet -indien noodzakelijk- de training.Mevrouw, 45 jaar, is na een periode van 3 maanden in het revalidatiecentrum weer thuis. Zij was opgenomen in het revalidatiecentrum nadat zij een hersenbloeding heeft gehad. Mevrouw en haar echtgenoot constateren, nu ze thuis is, een heleboel zaken die nog problemen opleveren. Zo kan mevrouw zich niet zelfstandig verplaatsen vanwege allerlei obstakels in huis. Tevens heeft zij moeite met kracht zetten bij bijvoorbeeld het opendraaien van kranen.

​Deze ervaringen koppelen zij terug naar de revalidatiearts, hij zorgt voor een verwijzing naar eerstelijns ergotherapie. De ergotherapeut bekijkt samen met mevrouw en haar man tegen welke problemen ze precies aanlopen. Hierna worden gezamenlijk oplossingen gezocht om mevrouw zo optimaal mogelijk te laten functioneren in haar eigen omgeving.​

Ziekte van parkinson

Een man van 70 jaar, is al jaren bekend met de ziekte van Parkinson. Hij begint steeds vaker te vallen en komt zo bij de huisarts terecht. De huisarts meldt deze meneer aan bij de ergotherapeut.

Er zal door de ergotherapeut een intake gedaan worden om zo de problemen te inventariseren. Op basis daarvan wordt er een behandelplan opgesteld. Dit zou kunnen bestaan uit een inventarisatie wanneer meneer valt en vervolgens zullen er adviezen gegeven worden om die momenten aan te pakken. Het is niet denkbeeldig, dat er nog meer problemen naar voren komen tijdens de intake, hetzij van de man zelf, maar ook van diens partner.

Gezamenlijk wordt gekeken of er nog meer moet gebeuren, zoals het verhelpen van problemen met het draaien in bed, opstaan en gaan zitten uit een stoel, wassen en aankleden, eten, toiletgang, boodschappen doen, het uitvoeren van hobby’s. De man zal getraind kunnen worden door middel van het aanleren van cue’s en de partner wordt begeleid in hoe zij het beste haar man kan helpen. Tevens kunnen er voorzieningen aangevraagd moeten worden. Ook dit begeleidt de ergotherapeut.

Reuma

Meneer, 57 jaar, heeft artrose en daardoor problemen met lopen. Hij zoekt een manier om de moeilijkheden op te lossen en raadpleegt zijn huisarts. Die verwijst hem door voor ergotherapiebehandeling en advisering.

De ergotherapeut observeert het lopen en kijkt in overleg met dhr. of er ook nog sprake is van andere problemen. Het blijkt dat dhr. door zijn pijnlijke schoudergewrichten, polsen en handen ook moeite heeft met tillen en reiken. Dit geeft met name problemen met het koken.

De ergotherapeut observeert de precieze problemen en geeft nadien advies over het inrichten van de keukenkastjes, zodat meneer zo weinig mogelijk hoeft te reiken en te tillen. Ook probeert dhr. kleine hulpmiddelen zoals een aangepast mes om de gewrichten minder te belasten.

De ergotherapeut adviseert tevens een hulpmiddel voor het lopen. Hierdoor is dhr. zelfstandiger geworden. Hij kan weer naar buiten om boodschappen te doen en hoeft niet meer de hulp van zijn vrouw in te roepen als hij ‘s nachts naar het toilet wil.

Orthopedisch probleem

Mevrouw, 81 jaar, heeft sinds een aantal weken een scootmobiel in huis. Met de leverancier heeft ze een uurtje geoefend, maar sindsdien heeft ze niet alleen durven rijden. De huisarts verwijst mw. door naar de ergotherapeut voor wat extra scootmobiellessen.

De ergotherapeut helpt mevrouw over haar angst heen te komen door meerdere keren verschillende routes bij haar in de buurt af te leggen met de scootmobiel.Mevrouw, 70 jaar, Ten gevolge van een val heeft een contusie van de knie. Mevrouw heeft geen breuk en wordt naar huis gestuurd. Thuis ondervindt mw veel problemen. Onder andere op het gebied van zelfzorg. Mevrouw kan zich niet zelfstandig douchen. En ook kan zij niet de sokken en schoenen aantrekken van de aangedane knie omdat zij deze niet kan buigen.

Hier heb ik door middel van een hulpmiddel mevrouw geleerd hoe zij toch zelfstandig haar sokken aan kan trekken. We zijn het huis doorgelopen en er zijn een aantal woning aanpassingen bij de gemeente aangevraagd.

Klachten na covid-19

Sommige mensen houden na Corona (ernstige) klachten of beperkingen. Soms zijn deze klachten direct zichtbaar, zoals verlies van kracht of longproblemen. Andere klachten zijn niet direct zichtbaar, zoals vermoeidheid of geheugen- en concentratieproblemen. Als u merkt dat het oppakken van uw dagelijkse activiteiten lastig is, dan kan ergotherapie u hierbij begeleiden. Als u bijvoorbeeld niet goed in staat bent om uw boodschappen te doen, of om weer deel te nemen aan het verkeer of wanneer werkhervatting tegenvalt, dan kan ergotherapie voor u belangrijk zijn.

Afspraak maken?
Ergotherapie is onderdeel van de herstelzorg na Corona. Uw huisarts of medisch specialist kan zorgen voor een verwijzing. U heeft dan recht op 10 uur ergotherapie per 6 maanden. Maak gerust een afspraak!

U kan denken aan de volgende klachten:
- Vermoeidheid
- Prikkelverwerking
- Geheugenproblematiek
- Cognitieve klachten
- Psychische klachten
- Fysieke klachten

Lees een ervaring